Reference

Přeštice

V Přešticích jsme si službu Agdata, monitorující počasí a znečištění ovzduší, objednali z několika důvodů. Zobrazení dat v čase a jejich historie je základní funkce, která poskytuje přehled jak vedení města, tak jeho občanům. Stěžejní jsou tato data pro další zpracování. V tomto směru je našim cílem umožnit občanům, kteří to potřebují (astmatici, kardiaci, atd.), objednat si zprávy o překročení nastavených limitů, například u prachových částic. Další zpracování měřených dat a jejich zapojení do globálnějších struktur se jistě objeví v blízké budoucnosti. Předpokládám tedy, že budeme službu Agdata využívat i do budoucna.

Marek Krivda
starosta
Sledované parametry

Klecany

Občany v našem městě trápí v některých lokalitách zvýšená prašnost způsobená mj. i činností místních průmyslových podniků. Na nejkritičtější místa jsme nechali instalovat senzory od Agdata a máme tak aktuální informace o množství prachových částic v ovzduší. Instalovali jsme také meteostanici. Občané tak mají díky jednoduchému propojení monitorovacích stanic s webovými stránkami města nepřetržitě k dispozici aktuální informace o ovzduší i počasí.

Bc. Daniel Dvořák
starosta
Sledované parametry

Louny

Kvalita ovzduší a s tím spojené zdraví obyvatel města jsou pro nás velmi důležité. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro monitoring kvality ovzduší v našem městě. Monitoring nám umožňuje sledovat koncentrace prachových částic, oxidu dusičitého a přízemního ozonu ve vzduchu. Naměřená data jsou uchovávána a sdílena na internetových stránkách městského úřadu. Rozhodující pro výběr společnosti Agdatacity byla mimo jiné i cena služby, která je řádově nižší než u alternativních služeb na trhu.

Bc. Vondráčková Lenka
Ochrana ovzduší, vodoprávní úřad
Sledované parametry

Partizánské (Slovensko)

Službu na monitorovanie ovzdušia od spoločnosti Agdata s.r.o, sme sa rozhodli využívať preto, aby ľudia boli informovaní v akom prostredí žijú a čo dýchajú. Ochrana životného prostredia, ochrana kvality ovzdušia a ochrana kvality vôd v tokoch riek na území mesta sú oblasti, ktorým sa naša samospráva venuje od roku 2011. Vzhľadom na to, že sa nachádzame v regióne, ktorý je ťažko skúšaný chemickým a energetickým priemyslom, rozhodli sme sa, že využijeme možnosti, ktoré nám boli poskytnuté firmou Agdata. V blízkosti mesta sa nachádza napríklad uhoľná elektráreň Nováky, ktorá už dlhé roky prispieva k nepriaznivému ovzdušiu v našom meste, pričom najhoršia situácia bola počas takzvaných prevádzkových pokusov, kedy koncentrácia oxidu siričitého desaťnásobne prekročila maximálne povolené limity. Výhodou služby je, že namerané údaje sú zverejnené na stránke mesta a históriu nameraných údajov je kedykoľvek možné stiahnuť za navolené obdobie a vyhodnotiť ju.  Ďalšie pozitívum služby od spoločnosti Agdata s.r.o. je cena, ktorá je v porovnaní s konkurenciu výrazne nižšia a môžu si ju dovoliť aj menšie mestá a obce.

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor
Sledované parametry

Třebíč

Naše město se zapojilo do projektu z důvodu, že téma kvality ovzduší patří u nás k aktuálním problémům. Důvodem je množství a vydatnost zdrojů emisí (v malé míře průmysl, dále lokální topeniště a především doprava) a výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a meteorologickými podmínkami – např. tvorba místních inverzí). Je rovněž všeobecně známo, že automobilová doprava se v současné době dostala, vzhledem ke svému růstu, mezi sektory s dynamicky rostoucím negativním vlivem na kvalitu životního prostředí. Nejinak je tomu i v našem městě, kde hlavní průtah vede centrem města. Proto jsme jednu monitorovací stanici umístili v dopravně zatížené části města a druhou naopak jako pozaďovou v méně zatížené oblasti. Získáme tak o našem městě další cenné a ucelenější údaje monitorující celkový stav životního prostředí.

Tento kvalitní systém v podobě dvou monitorovacích stanic jsme v Třebíči zvolili především z důvodu jeho jednoduchosti, spolehlivosti a ekonomické výhodnosti.

Pavel Vosátka
ved. odboru ŽP MěÚ v Třebíči
Sledované parametry

Číhalín

Počasí a srážky celkově jsou v naší vesnici důležitým tématem, protože Číhalín je vyloženě zemědělská obec. Proto jsme dlouhou dobu přemýšleli nad tím, jak farmářům z okolí dodat potřebná srážková data či informace o stavu vody v půdě. Systém Agdata jsme si vybrali zejména díky tomu, že je uživatelsky přívětivý a samotná meteostanice je tak akorát velká. Ceníme si toho, že máme přesná a aktuální data, která si může každý dohledat online na webových stránkách obce. Vzhledem k tomu, že Číhalín je malá obec s omezenými prostředky, tak pro nás rovněž byla určující cena a při srovnání všech nabídek nám Agdata vyšla jako nejlevnější a zároveň nejkvalitnější služba ze všech. Naši občané si detailní informace pochvalují, proto bychom Agdata dalším obcím či městům rádi doporučili.

Ing. František Holub
starosta
Sledované parametry

Petrovice u Karviné

Zapojením se do projektu dokážeme nabídnout občanům on-line informace o kvalitě ovzduší v naší obci. Ta zde přitom není dlouhodobě nejlepší. Čidla jsou umístěna ve třech částech obce, ve kterých se nacházejí naše školní a předškolní zařízení. Těmto institucím tak umožníme získat důležité informace o momentálním stavu ovzduší tak, aby mohly bezpečně realizovat své venkovní aktivity s dětmi. Z pohledu obce jsou také velmi důležité nízké provozní náklady systému, které jsou výrazně výhodnější než u podobných systémů na trhu.

Marian Lebiedzik
starosta
Sledované parametry

Popůvky

Popůvky jsou obec, která se nachází západně cca 10 km od Brna a jako jediná v ČR je rozdělena tělesem dálnice D1. V těsné blízkosti této dálnice máme postavenou školu i školku, proto jsme uvítali nabídku Agdata City na možnost měření kvality ovzduší v naší obci. V současné době máme v obci umístěna tři čidla, která nám umožní sledovat stav ovzduší. Můžeme tak operativně komunikovat s vedením školy a školky, kdy není vhodné větrat nebo pobývat venku.

Miluše Červená
starostka
Sledované parametry

Získejte naše řešení pro chytrá města!

Kontaktujte nás a navrhneme Vám monitoring znečištění ovzduší
a počasí na míru, přesně podle Vašich potřeb.

+420 564 571 859 / info@agdatacity.com