Co měříme

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší má výrazný vliv na zdraví lidí. Její dlouhodobý špatný stav může za vznik mnoha typů nádorových onemocnění, chronických respiračních chorob, ekzémů nebo alergií. Moderní technologie umožňují nyní velmi snadné, ekonomicky dostupné, hyperlokální a dlouhodobé měření koncentrací mnoha typů zdraví nebezpečných látek jako je polétavý prach, oxidy dusíku, síry nebo troposférického ozonu.

Prachové částice

PM10

< 10 um

Prachové částice a jejich nebezpečnost se liší dle jejich velikosti. Částice menší jak 10 mikrometrů pronikají do hrtanu a dolních dýchacích cest. 

PM4.0

< 4 um

Částice menší jak 4 mikrometry jsou meziskupinou mezi PM10 a nebezpečnějšími PM2.5. Nedostanou se přes hrtan a dolní dýchací cesty až do průdušek.

PM2.5

< 2,5 um 

Částice menší jak 2,5 mikrometru se usazují v průduškách, proti větším částicím tedy již zasáhnou naše tělo výrazněji.

PM1

< 1 um

Velmi jemné prachové částice menší jak 1 mikrometr jsou nejnebezpečnějším typem. Usazují se v plicních sklípcích a částice pod 0,1um přecházejí do krevního oběhu.

Ostatní prvky

NO2

OXID DUSIČITÝ

Zvýšená koncentrace oxidu dusičitého může způsobit podráždění sliznic, rizikem je pak zejména pro malé děti a osoby s astmatem. Ve vysokých koncentracích může způsobit otravu organismu.

SO2

OXID SIŘIČITÝ

Oxid siřičitý způsobuje podráždění sliznic, podporuje záněty průdušek a může způsobit astma. Vzniká spalováním fosilních paliv v domácích topeništích i průmyslových provozech.

CO

OXID UHELNATÝ

Oxid uhelnatý působí na srdce, cévní a nervový systém a ve vysokých koncentracích může způsobit otravu a smrt. Vzniká nedokonalým hořením, do ovzduší se dostává únikem z průmyslových provozů.

O3

Přízemní OZON

Troposférický nebo také přízemní ozon se vyskytuje těsně nad zemí, nejčastěji v dopravně málo vytížených oblastech v letních měsících. Způsobuje bolesti hlavy, podráždění dýchacích cest a očí.
Více

Aktuální meteorologické podmínky

Podobně jako znalost aktuální kvality ovzduší zvyšuje kvalitu života i sledování aktuálních meteorologických podmínek. Tato služba pomáhá lépe plánovat zásahy technických služeb, práce na zahrádkách, pohyb ohrožených skupin ve venkovním prostředí při vysoké zátěži např. v létě. Každá instalovaná meteostanice zajišťuje sledování úhrnu srážek, teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru a tlaku vzduchu.

Vedle meteorologických podmínek je možné sledovat i vlhkost půdy pomocí citlivých půdních senzorů. Toto řešení je vhodné např. do parků nebo na sportovní hřiště, kde pomůže předcházet poničení trávníků během teplotně náročných letních měsíců.

Vzdělávací program pro školy

Využíváme nejmodernější technologie

Všechna zařízení provozované v rámci služby Agdatacity.cy jsou postavená na nejmodernějších bezdrátových a senzorových technologiích a 
vyvíjená a vyráběná v České Republice. Změřená data jsou bezpečně archivována a zpřístupněna prostřednictvím hostované stránky nebo widgetu, který lze integrovat do vašich webových stránek.

Kompletní monitoring kvality ovzduší

Kompletní monitorovací stanice osazena kvalitními senzory pro měření koncetrací:

  • PM - prachové částice až pod velikost 1 um
  • NO2 - oxid dusičitý
  • SO2 - oxid siřičitý
  • O3 - přízemní (troposferický) ozon 
  • CO - oxid uhelnatý

Data jsou odesílána v pravidelných 5-15 min intervalech pomocí bezdrátových sítí LoraWan nebo NBiot.

Instalace je možná na zeď objektu samosprávy např. mateřské a základní školy, lampy veřejného osvětlení, semafory apd. Místo instalace musí být opatřeno přívodem 220V. Součástí služby není elektroinstalace.

Kompletní monitoring meteo podmínek

Kompletní profesionální meteorologická stanice. Osazena senzory pro měření:

  • úhrnu srážek
  • vzdušné teploty a vlhkosti
  • atmosferického tlaku
  • směru a rychlosti větru

Data jsou odesílána v pravidelných 5-15 min intervalech pomocí bezdrátových sítí LoraWan nebo NBiot.

Instalace je možná na zeď objektu samosprávy např. mateřské a základní školy, lampy veřejného osvětlení, semafory apd. V případě, že je v místě instalace dostupný přívod 220V el. energie umisťuje standardně vyhřívanou verzi meteostanice, která je schopna měřit i sněhové srážky. Pokud přívod 220V k dispozici není umisťujeme bateriovou verzi. Součástí služby není elektroinstalace.

Monitoring půdní vlhkosti

Měření půdní vlhkosti citlivým senzorem, který je možné umístit do hloubky/vzdálenosti až 5m od vysílače.

Ke každému vysílači je možné v rámci služby umístit až 8 měřících bodů.

Data jsou odesílána v pravidelných 5-15 min intervalech pomocí bezdrátových sítí LoraWan nebo NBiot.

Zařízení nepotřebuje přívod 220V.

Získejte naše řešení pro chytrá města!

Kontaktujte nás a navrhneme Vám monitoring znečištění ovzduší
a počasí na míru, přesně podle Vašich potřeb.

+420 564 571 859 / info@agdatacity.com