Špičkový monitoring 
ovzduší, počasí a mikroklimatu

Měření hladiny hluku

Smart telematika a docházkový systém

Pomáhejte chránit zdraví občanů vašeho města nebo obce pomocí dostupného hyperlokálního sledování znečištění ovzduší.

Nepřetržitě sledujte koncentrace polétavého prachu, oxidů síry, dusíku, troposférického ozonu a dalších nebezpečných látek.

Komplexní využití s chytrými GPS jednotkami a docházkovým systémem.

Co služba sledování nabízí?

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší

Sledované parametry

PM

Prachové
částice

NO2

OXID DUSIČITÝ

SO2

OXID 
SÍŘIČITÝ

O3

Přízemní OZON

CO

OXID UHELNATÝ

Prachové částice a další nebezpečné látky v ovzduší ohrožují občany Vašeho města na konkrétním místě a v konkrétním čase, a proto i informace, které monitorovací systém poskytuje musí být dostupné online a okamžitě.

Signalizace zhoršené kvality ovzduší poskytuje doporučení jak minimalizovat dopady na zdraví. SMS nebo email ihned po provedení měření umožní včasnou reakci při změně podmínek.

Rodiče s dětmi nebo osoby s respiračními obtížemi mohou odložit procházku, lze omezit větrání, a snadno tak snižít negaitvní dopady na zdraví spojené s nepříznivou situací v konkrétní lokalitě.

Více info

Online meteorologické stanice

Sledované parametry

TEPLota
vlhkost
úhrn
srážek
RYCHLOST a SMĚR v.
tlak
vzduchu
Půdní
vlhkost

Ekonomický, hyperlokální monitoring meteorologických podmínek přináší občanům a samosprávám jednoduchou cestu k informaci o aktuálním počasí v konkrétním místě.

Umožní tak lepší plánování zimní údržby, zahrádkáři a včelaři budou mít přehled o podmínkách pěstovaných rostlin ve stejné kvalitě jako profesionální zemědělské podniky.

Více info

Dlouhodobé informace
pro samosprávy

Veškeré sledované hodnoty archivujeme a zpřístupňujeme pomocí API a spolupracujících služeb.

Archivace dat je v ceně služby až na 20 let zpět. API umožní napojit datové výstupy na systémy města.

Více info
Kde své informace naleznete

Hostovaná stránka
s aktuálními informacemi

Vždy aktuální data měření budou
dostupná občanům online na webu
moje.agdatacity.cz/město.

Více info
Připravujeme

Služba SMS výstraha
pro občany

Vaši občané budou mít možnost registrovat
se k zasílání sms při překročení Vámi
nastavených limitů.

Více info

Hostovaná stránka s aktuálními informacemi

Přehledně a bez nutnosti implementace

Součástí služby je zajištění provozu hostované stránky, kde jsou všechna data přehledně dostupná. Není tak nutná žádná implementace a stačí pouze odkazovat z webu nebo sociálních sítí města.

moje.agdatacity.cz/mesto

Hostovaná stránka poskytuje informace o aktuálních hodnotách sledovaných veličin v daném místě prostřednictvím přehledných grafů a tabulek.

Upozorní na překročení hygienických limitů a doporučí režim chování pro maximální ochranu zdraví občanů.

Služba SMS výstraha pro občany

Informace o znečištění přímo do mobilu

Služba Agdatacity umožňuje občanům registrovat se k odběru SMS výstrah.

Služba SMS výstraha upozorní pokud je překročena některá hygienická norma kvality ovzduší nebo některá ze sledovaných meteorologických veličin.

Registrace k SMS výstraze je možná pomocí některé ze spolupracujících služeb nebo přímo na webu.

Reference

Více info

Online seminář sledování zněčištění a meteo podmínek

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje a přihlaste se do interaktivního webináře, kde Vám představíme aktuální možnosti lokálního monitoringu znečištění ovzduší nebo meteo podmínek.
Více info

Získejte naše řešení pro chytrá města!

Kontaktujte nás a navrhneme Vám monitoring znečištění ovzduší
a počasí na míru, přesně podle Vašich potřeb.

+420 564 571 859 / info@agdatacity.com